Herinrichting Dorpsstraat

Beste Dorpsstraat bewoner en andere geïnteresseerden,

In november 2021 stuurden we een brief (klik hier voor de brief) met informatie over de herinrichting van de Dorpsstraat. Op de bouwstenen die in de brief worden genoemd is door veel medebewoners gereageerd. Hartelijk dank daarvoor! 

Bouwstenen worden gedeeld

De meesten van ons willen graag dat de gemeente plannen maakt op basis van deze bouwstenen. Vanwege beperkingen om elkaar te ontmoeten laten we een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd door Samen Wamel vervallen. We gaan de brief van november en alle reacties voorleggen aan de gemeente en gaan ervanuit dat de gemeenten in de loop van 2022 een ontwerpbijeenkomst voor alle betrokken bewoners organiseert. 

Reageren kan nog. Ook nu kun je nog reageren op de eerdere brief (de bouwstenen notitie) én op deze brief. Alle reacties gaan mee naar de gemeente. 

Afwijkingen en aanvullingen

Natuurlijk is iedereen benieuwd naar reacties die afwijken van de bouwstenen of daar een aanvulling op zijn. Om privacy redenen gaan we zorgvuldig om met de ontvangen reacties, we vermelden in deze brief geen namen.

Klik op 'lees meer' voor de reacties van medebewoners die afwijkend of aanvullend zijn, zodat we allemaal dezelfde informatie hebben.  We plaatsen daar kort een kanttekening bij vanuit de bouwstenen. 

 • Maak een veilige oversteek, zebrapad wordt genoemd. Als we een Dorpsstraat realiseren op basis van de bouwstenen, wordt de staat veel veiliger en is een speciale oversteekvoorziening niet nodig.
 •  Wateroverlast in enkele tuinen. De genoemde locaties gaan we melden bij de gemeente.
 • Aandacht voor verouderde riolering, water-gas en elektriciteitsleidingen. Leggen we voor aan de gemeente om te voorkomen dat na de herinrichting de straat weer op de schop gaat.
 • Aandacht voor extra infrastructurele voorzieningen zoals opwaarderen electriciteits-net, glasvezel etc. Leggen we voor aan de gemeente zodat de voorzieningen na de herinrichting optimaal op de toekomst voorsorteren. 
 • Verbod op doorgaand landbouw- en vrachtverkeer. Sluit aan bij de bouwstenen en de gemeente heeft daar eerder ook toezeggingen over gedaan.
 • Op enkele plekken is er sprake van parkeerproblematiek. In de bouwstenen notitie komt het parkeren aan de orde, we geven aan de gemeente mee dat er enkele plekken zijn waar de problemen fors zijn en om een oplossing vragen.
 • Eenrichtingverkeer in Dorpsstraat en eenrichtingverkeer in Lakenstaat andere kant op. Verkeersdeskundigen geven over het algemeen aan, dat eenrichtingverkeer leidt tot hogere snelheid, er ontstaat wel iets meer ruimte voor andere voorzieningen door een smallere rijbaan. Komt aan de orde in gesprekken met de gemeente.
 • Geen klinkers i.v.m. geluidsoverlast van rijdend verkeer. Goede klinkers en aanzienlijk lagere snelheid, van de auto’s, mede beïnvloed door deze klinkers, heeft een positief effect op geluidsreductie.
 • Geen bomen want die vragen onderhoud en nemen zon weg. Gemeentes moeten hittestress voorkomen, bomen helpen daar optimaal bij. Het onderhoud berust bij de gemeente.
 • Wel bomen maar niet met vruchten.
 • Straatbomen moeten met zorg worden gekozen.
 • Woonerf van Kerk tot Kerk. Sluit aan bij bouwstenen.
 • Verblijfsfunctie centraal.
 • Gemotoriseerd verkeer is gast.
 • Inpassen elektrische laadpalen. Melden we aan de gemeente, sluit aan bij eerdere opmerking over aanpassen Elektriciteitsnet.
 • Goede afwatering en groenstroken om water op te nemen. Met het oog op verwachtingen van meer en hevige buien is afwatering een belangrijk aandachtspunt.
 • Snelheid van e-bikes en racefietsen aan banden leggen. Past binnen de bouwstenen, de e- bikers en (snelle) fietsers moeten zich ook als gast gedragen.
 • Wat is hoogwaardige klinkerverharding? Antwoord op deze vraag is: Klinkers van hoogwaardige kwaliteit. Dat kan een gebakken- of een betonklinker zijn.
 • Aandacht voor de Dorpspomp en potenties bij het Trefpunt. In de bouwstenennotitie gaat het over verblijfsfunctie van de Dorpsstraat en inrichting van bijzondere plekken, in de reacties worden (net als in de bouwstenen notitie) suggesties gedaan om de locatie bij de Dorpspomp op te waarderen en te onderzoeken of er een groter terras kan worden gerealiseerd bij het Trefpunt.

We zijn nog niet in het stadium van ontwerpen maar deze suggesties gaan mee naar de gemeente.      

Enkele suggesties buiten het plangebied met invloed op het plangebied:

 • Aansluiting van de Stationsstraat op de Van Heemstraweg met een rotonde
 • Van Heemstraweg tussen rotonde bij Kinderboerderij en Stationsstraat 60 km weg (bebouwde kom en stimulans voor doorgaand verkeer om van Heemstraweg te nemen)

Beide suggesties onderschrijven we en nemen we mee naar de gemeente.  

Reacties zijn weer van harte welkom op het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Herhalen van eerdere reacties is niet nodig, we nemen alles mee naar de gemeente. Heb je nog niet gereageerd, dan zien we aanvullingen, afwijkingen en instemming met de genoemde bouwstenen graag in de mail. Heb je de eerder gestuurde ‘Bouwstenen notitie herinrichting Dorpsstraat’ niet meer beschikbaar?

Kijk op de website van Samen Wamel: www.samenwamel.nl    

Hartelijke groet, 

Samen Wamel  

Werkgroep Dorpsstraat Wamel   

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal