Project Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden

Sinds eind 2016 werken de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer samen aan een plan voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden.Hier willen we een waardevol natuurgebied realiseren waar mens, dier en plant zich thuis voelen. We werken nauw samen met de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel en het Waterschap Rivierenland. U kunt alle ontwikkelingen volgen op een speciale projectwebsite.

We onderzoeken de mogelijkheden voor een meestromende geul en kleinere geultjes. Ook willen we natuurlijk grasland in het gebied terug laten komen. Tot slot onderzoeken we de mogelijkheden om ooibos te planten. Dat doen we alleen op plekken waar het bos niet voor hogere waterstanden zorgt als de uiterwaarden onder water staan.De nieuwe natuur is aantrekkelijk voor verschillende vissoorten, broedvogels en bijzondere diersoorten zoals de kamsalamander en de bever. Ook inwoners van het gebied profiteren van de nieuwe natuur. In het plan houden we rekening met landbouw en scheepvaart. De veiligheid van het gebied bij hoogwater blijft gelijk.

Bekijk de website voor meer informatie: http://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/projecten/uiterwaarden+wamel+dreumel+en+heerewaarden/default.aspx

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal